Tin tức

Nên học Đại học hay Cao đẳng?

có nên học đại học

Nên học Đại học hay Cao đẳng? 1. Tìm hiểu chung về hệ học Cao đẳng và Đại học Về hệ đào tạo Cao đẳng và Đại học, những chuyên gia tư vấn tuyển sinh cho biết:  Giáo dục đại học là sự tổng hòa của nguồn tri thức gắn với thực tiễn nghề nghiệp. […]

Read More…

Ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) là gì?

Ngành Việt Nam học là ngành khoa học nghiên cứu đất nước và con người Việt Nam, tìm hiểu những thành tố văn hóa, lịch sử, địa lí, phong tục tập quán, ngôn ngữ, văn học… để làm rõ những nét riêng độc đáo, nghiên cứu toàn diện và đa dạng những lĩnh vực của […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with