Tuần định hướng nghề nghiệp

icon 2019-09-09 icon07:30 - 17:30

Đối tượng: Tất cả sinh viên khóa 17.
Thời gian học: Từ 09/9 đến ngày 11/9/2019.
Địa điểm: Phòng Thư viện – 176 Trần Phú.

Tuần học định hướng là các buổi để các bạn tân sinh viên biết đến quá trình thành lập, quá trình phát triển, sứ mệnh, chiến lược, định hướng phát triển trong thời gian sắp đến.

Các buổi học cũng giúp các bạn tân sinh viên có thêm những thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương và đất nước. Ngoài ra các bạn tân sinh viên cũng được phổ biến những quy chế về việc học tập, sinh hoạt khi đang ở trường Đại học Phú Xuân

Được nghe các chia sẽ về kinh nghiệm học tập và những kỹ năng cần thiết sau khi tốt nghiệp ra trường, kinh nghiệm lầm việc tại các công ty, doanh nghiệp