Tọa đàm giáo dục đại học – Các vấn đề thiết yếu

icon 2019-05-22 icon08:00 - 10:45

Nối tiếp sự thành công của “Hội thảo giáo dục đại học – các vấn đề thiết yếu” do Trường Đại học Phú Xuân Huế tổ chức vào tháng 07/2018. Vào ngày 22/10/2019 tới đây, Trường Đại học Phú Xuân Huế tiếp tục tổ chức: “Hội thảo giáo dục đại học – các vấn đề thiết yếu ” lần 2, nhằm tạo cơ hội gặp gỡ cho tất cả các nhà quản lý, các nhà giáo dục trong nước và trên thế giới. Từ đó cùng lắng nghe những ý kiến đóng góp thiết thực, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới và phát triển giáo dục Đại học Việt Nam.

Buổi hội thảo gồm các nội dung sau:
– Nội dung “Học tập hiệu quả dưới góc nhìn của khoa học não bộ”
Do diễn giả Th.s Hoàng Anh Đức – Trưởng nhóm Nghiên cứu Học và Dạy, EdLab Asia, Giảng viên Nghiên cứu, Đại học Phú Xuân trình bày.

– Nội dung: “Đầu tư đại học có đáng không? Góc nhìn kinh tế học”
Do diễn giả TS. Trần Quang Tuyến – Giám đốc Trung tâm dữ liệu và phân tích Kinh tế – Xã hội, thuộc Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội và là thành viên của hội đồng ngành Kinh tế – Kinh doanh – Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) trình bày.

– Nội dung: “Xếp hạng đại học, xu hướng quốc tế, thực tiễn Việt Nam”
Do diễn giả TS. Phạm Hùng Hiệp giám đốc Trung tâm nghiên cứu và thực hành giáo dục, Đại học Phú Xuân trình bày.