Sự kiện MILLENIUM

icon 2021-01-31 icon07:30 - 17:00

Với chủ đề Khảo cổ học, Bóng đèn – Huế Gen VI tổ chức sự kiện “MILLENIUM” dưới hình thức các hoạt động khảo cổ thực tiễn kết hợp với các trò chơi và kiến thức khoa học, lịch sử, xã hội… nhằm nâng cao nhận thức và cách tiếp cận của học sinh về ngành khoa học lý thú nhưng còn nhiều  xa lạ này.

Thông tin về sự kiện “MILLENIUM”:
  • Địa điểm: Trường Đại học Phú Xuân, 176 Trần Phú, thành phố Huế;
  • Thời gian: 08:00 – 17:00 ngày 31/01/2021;
  • Phí tham gia: 50.000 đồng/ học sinh;
  • Đối tượng tham gia: học sinh lớp 6 – 10 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
  • Thành phần Ban tổ chức: Ban Tổ chức Bóng đèn – Huế Gen VI.
Nội dung sự kiện:
  • Học sinh có cơ hội trải nghiệm quá trình khảo cổ (bao gồm quan sát, thăm dò thực địa, khai quật, phân tích kết quả, công bố kết quả);
  • Học sinh tham gia các trò chơi, câu đố và khám phá kiến thức liên quan đến khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội.