Lễ Kỷ niệm 17 năm thành lập Trường và ra mắt Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

icon 2020-07-10 icon07:30 - 17:00
  • Việc tổ chức kỷ niệm 17 năm ngày thành lập trường nhằm gìn giữ, phát huy truyền thống 17 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, đồng thời giáo dục lòng tự hòa sâu sắc cho các thế hệ giảng viên, sinh viên hiện tại và tương lai về truyền thống quý báu đó.