Lễ Ký kết hợp tác với Công ty TNHH MTV An Nhã (Không gian Lưu niệm Lê Bá Đảng)

icon 2021-01-13 icon14:00 - 15:00
Không ngừng phát triển môi trường đào tạo liên kết chặt chẽ “Nhà trường – Doanh nghiệp” theo chuẩn CDIO, Đại học Phú Xuân tổ chức ký kết hợp tác với Không gian Lưu niệm Lê Bá Đảng nhằm mở ra thêm các lớp học thực tế và cơ hội việc làm dành cho sinh viên Phú Xuân trong thời gian tới.
Chương trình hợp tác này sẽ mở ra cơ hội để sinh viên Phú Xuân được trải nghiệm thực tế, kiến tập và làm việc tại môi trường mang chuẩn Quốc tế.
  • Thời gian: 14g thứ tư – 13/1/2021.
  • Địa điểm: Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng, Thôn Kim Sơn, Xã Thuỷ Bằng, Thị xã Hương Thuỷ, Huế

Trân trọng