Lễ ký kết hợp tác: Trường Đại học Phú Xuân và Trường Cao đẳng Du lịch

icon 2021-03-29 icon -

Lễ ký kết nhằm triển khai công nhận chương trình đào tạo, văn bằng của trường Cao đẳng Du lịch Huế để tiến hành đào tạo liên thông trình độ Đại học hệ Chính quy tại trường Đại học Phú Xuân.

  • Thời gian: thứ 4, 31/03/2021
  • Địa điểm: trường Cao đẳng Du Lịch Huế.

Trân trọng.