Lễ Ký kết Hợp tác giữa ĐH Phú Xuân – Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội

icon 2021-01-26 icon10:30 - 11:00

Nhằm kết nối, tổ chức đào tạo liên thông Cao đẳng – Đại học giữa trường Đại học Phú Xuân và Cao đẳng Việt Mỹ, lễ ký kết thoả thuận hợp tác sẽ được diễn ra theo kế hoạch:

  • Thời gian: 10:00 thứ 3, ngày 26/01/2021;
  • Địa điểm: Thư viện, trường Đại học Phú Xuân, số 176 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.

Trân trọng.