“Lễ ký hợp đồng giảng viên doanh nhân” và hội thảo “Vai trò của Giảng viên Doanh nhân trong đào tạo”

icon 2019-01-12 icon08:30 - 11:00

Với mục tiêu tạo ra môi trường giáo dục toàn diện, Trường Đại học Phú Xuân đang bắt đầu triển khai đào tạo bám sát nhu cầu thị trường qua mô hình lớp học Learning Office và đào tạo song song: Thái độ – Kỹ năng – Kiến thức.

Giảng viên doanh nhân đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược đào tạo mới của Đại học Phú Xuân. Họ là những người biết tận dụng những va chạm của chính mình để làm sống động những bài học trên giảng đường bằng những thông tin cập nhật trên thưc tế.

Giảng viên doanh nhân cũng chính là những người tạo ra cầu nối giữa doanh nghiệp và sinh viên. Vì họ chính là một trong những lãnh đạo quan trọng của chính công ty mình, hơn ai hết họ hiểu được những kỳ vọng của một nhà tuyển dụng đối với các ứng viên của mình.

Hội thảo “Vai trò của Giảng viên Doanh nhân trong đào tạo” có sự tham dự của đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tầm quan trọng của những Giảng viên Doanh nhân sẽ được phân tích xuyên suốt buổi gặp gỡ.

Buổi hội thảo sẽ có 1 số nội dung chính như sau:
– Giới thiệu mô hình và triết lý đào tạo mới của Đại học Phú Xuân
– Phổ biến chính sách giảng viên doanh nhân
– Chính sách hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo
– Giới thiệu quy chế thực tập và đào tạo tại doanh nghiệp (OJT)
– Thảo luận và đóng góp ý kiến từ doanh nghiệp trong việc đào tạo.
– Ký kết hợp tác với doanh nhân và doanh nghiệp