Lễ ký cam kết việc làm cho sinh viên K17

icon 2020-01-15 icon07:30 - 11:30
– Đại diện doanh nghiệp Du lịch và CNTT trình bày bức tranh của ngành, nhu cầu và yêu cầu tuyển dụng sắp tới.
– Các doanh nghiệp tham dự trao đổi, chia sẻ và định hướng nghề nghiệp cho Sinh viên.
– Đại diện Đại học Phú Xuân phát biểu về triết lý, mục tiêu, cách xây dựng chương trình và căn cứ để nhà trường ký Cam kết việc làm với Sinh viên.
– Ký Cam kết việc làm giữa Đại học Phú Xuân với sinh viên khóa 17 ngành CNTT, và ngành Quản trị dịch vụ HDV Du lịch và Lữ hành.
– Ký Cam kết giới thiệu việc làm giữa Đại học Phú Xuân với SV K17 các ngành QTKDTiếng AnhTiếng Trung và Việt Nam học.