Lễ kí kết hợp tác: Đại học Phú Xuân và Công ty CP Cơ khí Ô tô Thống nhất Thừa Thiên Huế

icon 2021-03-12 icon10:00 - 11:00

Năm 2021, Đại học Phú Xuân tiên phong mở ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô tại Huế. Năm trong chương trình liên kết doanh nghiệp và đào tạo thực chiến ngành học này, Đại học Phú Xuân sẽ tổ chức Lễ kí kết hợp tác với Công ty CP Cơ khí Ô tô Thống nhất Thừa Thiên Huế. Kế hoạch cụ thể như sau:

  • Thời gian: 10:00 thứ 6, ngày 12/03/2021;
  • Địa điểm: Thư viện, trường Đại học Phú Xuân, số 176 Trần Phú, thành phố Huế.

Trân trọng.