Lễ Công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng và bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân

icon 2020-12-01 icon07:30 - 09:30

✨Lễ Công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng và bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân.
⏰ Thời gian: 7h30, Thứ ba, ngày 01/12/2020.
⛪️ Địa điểm: Trường Đại học Phú Xuân, 176 Trần Phú, TP. Huế.