Lễ 30/4 và 1/5

icon 2019-04-28 icon10:00 - 23:00

Nhà trường nghỉ lễ 30/4 – 1/5 từ ngày Chủ nhật 28/4 đến hết ngày 1/5. Thứ 5, 2/5 trường trở lại hoạt động bình thường.