Giáo dục Mỹ và cơ hội học bổng tại Đại học Broward, Hoa Kỳ

icon 2019-07-14 icon14:00 - 16:00
Giáo dục Mỹ và cơ hội học bổng tại Đại học Broward, Hoa Kỳ

Trường Đại học Phú Xuân tổ chức hội thảo: Giáo dục Mỹ và cơ hội học bổng tại Đại học Broward, Hoa Kỳ

– Cùng với sự tham gia của Ngài David Armstrong Jr., Chủ tịch danh dự ĐH Broward, thành viên Ban cố vấn của ĐH Phú Xuân và diễn giả Th.s Nguyễn Quang Anh Chương, Giám đốc Đại học Broward Việt Nam

– Hội thảo là cơ hội để các bạn học sinh, sinh viên có những thông tin về học bổng lên đến 100% tại Đại học Broward, Hoa Kỳ

– Hội thảo hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả học sinh, sinh viên đang học tập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế