20 Th11 2018

Mức đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể năm học 2016-2017

Theo công văn số 676/HDLN YT-TC-GD&ĐT-ĐHH-BHXH ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Liên ngành Y tế, Tài chính, GD&ĐT, Đại học Huế và BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017.

Trường Đại học dân lập Phú Xuân thông báo việc triển khai mua BHYT, BHTT đến sinh viên các khoá của trường năm học 2016-2017 như sau:

1. Mức đóng và hạn thẻ sử dụng:
 – Mức phí thu Bảo hiểm thân thể          : 60.000 đồng/sv/năm
 – Mức đóng Bảo hiểm y tế hàng tháng : 38.115 đồng/sv/tháng
Sinh viên các khóa căn cứ vào thời hạn thẻ BHYT của năm cũ để đóng nối tiếp hạn thẻ BHYT cho năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

STT

SINH VIÊN
CÁC KHÓA

THỜI HẠN SỬ DỤNG THẺ VÀ MỨC ĐÓNG

THỜI HẠN THẺ

SỐ THÁNG

TỔNG SỐ TIỀN ĐÓNG BHYT

1

Đại học Khóa 11
Cao đẳng Khóa 12

Từ 01/10/2016 đến 30/7/2017

10

381.150

Từ 01/11/2016 đến 30/7/2017

9

343.035

Từ 01/12/2016 đến 30/7/2017

8

304.920

Từ 01/01/2017 đến 30/7/2017

7

266.805

2

Đại học Khóa 12,13,14
Cao đẳng Khóa 12,13,14

Từ 01/10/2016 đến 31/12/2017

15

571.725

Từ 01/11/2016 đến 31/12/2017

14

533.610

Từ 01/12/2016 đến 31/12/2017

13

495.495

Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017

12

457.380

Ban cán sự các lớp triển khai thu tiền BHYT, BHTT của từng sinh viên, lập danh sách theo thứ tự ABC (trên Excel) theo mẫu BHYT-SV (đính kèm), nộp đúng thời gian quy định.

2. Thời gian thực hiện lập danh sách và thu tiền
– Giá trị sử dụng thẻ từ 01/10/2016: nộp trước ngày 20/9/2016
– Giá trị sử dụng thẻ từ 01/11/2016: nộp trước ngày 20/10/2016
– Giá trị sử dụng thẻ từ 01/12/2016: nộp trước ngày 20/11/2016
– Giá trị sử dụng thẻ từ 01/01/2017: nộp trước ngày 20/12/2016

3. Địa chỉ nộp tiền:
Tổ Kế toán – Tài chính, 28 Nguyễn Tri Phương – TP Huế.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị thông báo cho sinh viên các lớp được biết và triển khai thực hiện.

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân