12 Th8 2015

Lịch thi tốt nghiệp liên thông đại học hệ VLVH Khóa 11

Lịch thi tốt nghiệp liên thông đại học hệ VLVH Khóa 11

I. Lịch thi:

Số TT

Buổi thi

Môn thi

1

Sáng 12/12/2015

Cơ sở

2

Sáng 13/12/2015

Chuyên ngành

II. Sinh viên cần lưu ý các điểm sau:
1- Sinh viên phải theo dõi danh sách phòng thi và số báo danh để dự thi. Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp được niêm yết tại cơ sở 2, số 176 Trần Phú – Huế vào ngày 10/12/2015.
2- Thời gian thi, địa điểm thi: Tổ chức thi tại Phòng 404 – cơ sở 2 của Trường (176 Trần Phú-Huế). Sinh viên có mặt tại phòng thi qui định buổi sáng lúc 7 giờ 00 để dự thi.
3- Trang phục: Nghiêm túc.
4- Đến thi, sinh viên phải xuất trình Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân, nếu mất phải làm Giấy chứng nhận trước ngày thi 5 ngày.
5- Sinh viên phải hoàn tất nghĩa vụ đóng học phí toàn khoá học trước ngày 10/12/2015.

Nguồn: Phòng GV-CTSV

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân