THÔNG BÁO

Lịch thi KTHP HKI: ĐH,CĐ K9, K10 (lần 2), ĐH VHVL Liên thông K11 (lần 2), ĐH Giáo dục thể chất K12 (lần 1)