THÔNG BÁO

Lịch thi KTHP HK II lần 2 – ĐH&CĐ chính quy khóa 11 và ĐH khóa 10