THÔNG BÁO

Lịch thi kết thúc học phần HK II (Lần 1) – LỚp ĐH LT KT – K12