THÔNG BÁO

Lịch thi kết thúc học phần HK II (Lần 1) các lớp ĐH, CĐ khóa 12