04 Th7 2016

Lịch ôn tập thi tốt nghiệp Lý luận chính trị cho sinh viên ĐH Khoá 10 2015 – 2016

Căn cứ kế hoạch đào tạo của khối sinh viên đại học K10 sau khi trao đổi với Phụ trách Bộ môn Lý luận chính trị, Trường tổ chức lớp ôn tập thi tốt nghiệp Lý luận chính trị theo thời khoá biểu cụ thể sau:

Môn ôn tập

Lớp

Lịch ôn tập

Phòng học

Giáo viên phụ trách

Trực âm thanh

Tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐH 
Kế toán

– Chiều 11/4
– Cả ngày12/4

404
Cơ sở 2

ThS. Nguyễn Thị Quyên

ĐH  
Kế toán

 Lưu ý: 
– Xếp lớp ôn tập căn cứ theo bản đăng ký môn thi tốt nghiệp Lý luận chính trị của sinh viên. Sinh viên các khóa trước về thi tốt nghiệp lại ôn tập cùng với sinh viên Khoá 10 (hệ đại học) theo thông báo trên.  
– Kế hoạch này liên quan đến lịch ôn tập tốt nghiệp của các Khoa/Ngành, Bộ môn Lý luận chính trị có biện pháp theo dõi và thông báo cho giảng viên thực hiện theo kế hoạch ghi ở trên.
– Trực lớp, phục vụ âm thanh: phân công theo kế hoạch trên, Ban Cán sự lớp cử sinh viên trực nhật vào các buổi ôn tập (kể cả các lớp ghép).
– Thời gian: Để buổi ôn tập nghiêm túc, đạt kết quả tốt; sinh viên có mặt tại phòng học buổi sáng từ 7h00, buổi chiều từ 13h00.
– Các Khoa thông báo cho sinh viên đến ôn tập, không bố trí học tập, sinh hoạt vào các phòng học và thời gian ghi trên thông báo này.
– Kế hoạch ôn tập môn Cơ sở và Chuyên ngành của các Khoa/Ngành bố trí lệch với kế hoạch ôn tập Môn Lý luận chính trị trên.

________________________________________
Phòng Giáo vụ – Công tác sinh viên: 054.3829770.

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân