KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

GIỚI THIỆU

Kinh doanh và Quản lý được xem là một trong những nghề “hot” gắn liền với  xu thế tương lai. Trước bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, các doanh nghiệp từ sản xuất đến dịch vụ đang “khát khao” nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn vững vàng,  kỹ năng chuyên nghiệp và thái độ làm việc tốt. Cụ thể hơn, với ngành học này, sinh viên khối ngành Kinh doanh và Quản lý cần được trang bị những góc nhìn toàn cầu và kiến thức nghề nghiệp vững vàng để đủ năng lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

Giai đoạn Mô tả Thời gian Ghi chú
1 Nhập môn nghề nghiệp 4 tháng
2 Kỹ năng nghề nghiệp 22-24 tháng Có đủ kỹ năng để làm việc
3 Hoàn thiện và chuyên sâu 6-8 tháng
4 Học trong môi trường doanh nghiệp 4 tháng OJT (on-the-job-training)
5 Đồ án tốt nghiệp 4 tháng
+ Tổng thời gian đào tạo 38-42 tháng 9 học kỳ, 2.5HK/năm

ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Đào tạo định  hướng ngành công nghiệp được thể hiện thông qua mời doanh nghiệp tham gia thẩm định chương trình, thiết kế và triển khai môn học; sự tham gia của các chuyên gia đang làm việc trong nhóm ngành Kinh doanh & Quản lý trong quá trình định hướng nghề nghiệp; hướng dẫn dự án; tham gia giảng dạy;

Chương trình thực tập doanh nghiệp (OJT) mang lại cho sinh viên cơ hội ứng dụng kiến thức nền tảng vào thực tiễn. Chương trình giúp cho các cử nhân tương lai được bắt tay vào các công việc thực tế với những kiến thức chuyên ngành đã được đào tạo: bán hàng, xây dựng chiến dịch digital marketing, xây dựng chính sách nhân sự và đào tạo cho doanh nghiệp, thực hiện các nghiệp vụ kế toán, kiểm soát nội bộ, kiểm toán …và cơ hội tham gia vào các dự án thực tế khi còn là sinh viên.

CÔNG NHẬN NGHỀ NGHIỆP

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngoài bằng cử nhân, từ khóa nhập học 2018 các cử nhân nhóm ngành Kinh doanh & Quản lý của Trường Đại học Phú Xuân sẽ được cấp ít nhất 2 chứng nhận nghề nghiệp:

  • Chứng chỉ của một Công ty/Tổ chức có uy tín trong ngành
  • Chứng nhận hoàn thành thực tập doanh nghiệp

Ngoài ra, sinh viên cũng có năng lực và nhu cầu sẽ được tạo cơ hội để học, thi lấy chứng nhận chuyên ngành như: Chứng chỉ Google Adwords, Chứng chỉ Google Analytics , Chứng chỉ CPA

Việt Nam, Chứng chỉ quốc tế ACCA ….

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên lựa chọn nhóm ngành Kinh Doanh & Quản lý sẽ có cơ hội việc làm trong các công ty marketing &sales; các công ty cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán và thuế; các cơ quan nhà nước; các ngân hàng; hãng bảo hiểm; các tổ chức y tế; tổ chức giáo dục; trường đại học/cao đẳng. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận vị trí:

  • Digital Marketing
  • Quản trị bán hàng
  • Quản trị nhân sự
  • Kế toán doanh nghiệp
  • Kế toán hành chính sự nghiệp
  • Kiểm toán

Đặc biệt, các cử nhân Kinh doanh & Quản lý có ngoại ngữ tốt sẽ có cơ hội tuyệt vời để thực tập và làm việc ở nước ngoài do sự phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ của ngành Kinh doanh & Quản lý của Việt Nam trong những năm gần đây.