KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn được thành lập theo quyết định số 03 QĐ/TCCB ngày 01/01/2004 của Hiệu trưởng Trường ĐHDL Phú Xuân.

I. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn có chức năng, nhiệm vụ đào tạo những cử nhân khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn minh, tiến bộ; có kiến thức chuyên môn vững vàng, có năng lực nghiên cứu khoa học và khả năng làm việc nhanh nhạy, sáng tạo, hiệu quả nhằm góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

II. Chương trình, kế hoạch đào tạo:

Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như yêu cầu của thực tiễn xã hội, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn đã thiết kế chương trình, kế hoạch đào tạo theo hướng khoa học – hiện đại, kết hợp hài hoà giữa lý thuyết và thực hành.

Chương trình đào tạo ở bậc đại học hệ chính quy có khoảng 130 tín chỉ và bậc cao đẳng hệ chính quy có khoảng 100 tín chỉ, được chia thành hai khối kiến thức: Một là, khối kiến thức giáo dục đại cương nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở, bổ trợ, liên ngành; hai là, khối kiến thức chuyên ngành nhằm cung cấp kiến thức chuyên sâu, gắn chặt với nghề nghiệp và mang tính đặc thù của từng ngành đào tạo.

Bên cạnh việc trang bị những kiến thức lý thuyết, chúng tôi luôn đề cao, quan tâm và triển khai các hoạt động ngoại khoá, thực tập, thực tế giúp sinh viên có những trải nghiệm lý thú và đúc rút được kinh nghiệm, kiến thức từ những hoạt động đó. Cụ thể, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn có các hoạt động như: sưu tầm, nghiên cứu văn hoá, văn học dân gian; đi thực tế về các làng quê của các danh nhân văn hoá, văn học dân tộc (ngành Văn học); tham quan thực tế các địa danh lịch sử, viết lịch sử Đảng bộ địa phương (ngành Lịch sử); tham quan thực tế các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên khắp cả nước và thực tập hướng dẫn du lịch (ngành Du lịch). Ngoài ra, Khoa còn tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, phong trào văn thể mỹ, hay các cuộc thi gắn với chuyên ngành sinh viên đang học…

III. Các ngành, bậc đào tạo:

STT

BẬC ĐÀO TẠO NGÀNH ĐÀO TẠO
1 Đại học
(Hệ chính quy)
1. Văn học
2. Lịch sử
3. Việt nam học – Chuyên ngành Du lịch (Quản lý Khách sạn- Nhà hàng, Quản lý Du lịch – Lữ hành, Hướng dẫn Du lịch)
2 Cao đẳng
(Hệ chính quy)
1. Việt nam học – Chuyên ngành Du lịch (Quản lý Khách sạn- Nhà hàng, Quản lý Du lịch – Lữ hành, Hướng dẫn Du lịch)

* Đào tạo ngắn hạn: Hướng dẫn viên Du lịch