Kế toán là ngành đào tạo kinh điển, chưa bao giờ cũ trong các trường đại học, với khoảng 1,000,000 doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội đang hoạt động hiện nay nhu cầu nhân lực kế toán luôn rất lớn. Công việc và yêu cầu đối với nhân viên kế toán cũng có nhiều thay đổi. Kế toán viên không chỉ là người thực hiện các công việc kế toán thuần túy mà còn cần các kỹ năng quản lý tài chính, phân tích đầu tư,…

Nắm bắt được nhu cầu đó, chương trình đào tạo ngành kế toán của Trường đại học Phú Xuân cũng có những thay đổi quan trọng hướng đến phát triển tác phong chuyên nghiệp, kỹ năng làm việc, kỹ năng công nghệ, kỹ năng marketing và ngoại ngữ nhằm tăng cơ hội việc làm cũng như năng lực và cơ hội phát triển của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Trường Phú Xuân cũng hướng tới cho sinh viên những chuẩn mực kế toán quốc tế, kế toán máy giúp sinh viên nhập cuộc với doanh nghiệp nhanh chóng hơn.

Cử nhân kế toán làm gì? Ở đâu?

Cử nhân ngành kế toán có thể làm việc ở hầu hết các tổ chức và doanh nghiệp với vai trò kế toán viên/quản lý tài chính, phân tích tài chính, kiểm toán, giảng viên, kinh doanh độc lập,…. Ngành kế toán của Trường Đại học Phú Xuân có thế mạnh trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ, kế toán trên phần mềm điện toán đám mây và các kỹ năng công nghệ cần thiết – kỹ năng thiết yếu trong thời đại CMCN 4.0.

Ai có thể học kế toán?

Ngành kế toán thích hợp với các bạn có tư duy phân tích, có tính cẩn thận, tỷ mỷ có ý thức trách nhiệm và có thiên hướng tự nhiên với khả năng học toán ở mức khá.

PXU – Lộ trình đào tạo (hệ Đại học Chính quy)
GD Mô Tả Thời gian GHI CHÚ
0 Học kỳ quân đội – GD–ANQP 34 tuần
1 Nhập môn nghề nghiệp và cơ sở chuyên ngành 16 tuần
2 Tri thức cơ sở và kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn 48 tuần Có đủ kỹ năng để làm việc
3 Hoàn thiện và định hướng chuyên sâu 48 tuần
4 Học trong môi trường doanh nghiệp (OJT) 16 tuần
5 Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp 16 tuần
Tổng thời gian đào tạo 3 9 học kỳ,
3 học kỳ/năm

Tuần định hướng và học kỳ quân đội

Đợt nhập học chính của các chương trình đại học chính quy của Trường ĐHPX bắt đầu sau đợt nghỉ lễ 2/9 hàng năm. Các tân sinh viên bắt đầu nhập trường và tham gia “tuần định hướng” để làm quen với môi trường học tập mới, thày cô, nhà trường, các bạn bè đồng lứa và các sinh viên năm trước.

Tiếp theo tân sinh viên sẽ tham gia “Học kỳ quân đội” tập trung 3 tuần. Đây là thời gian quan trọng để tân sinh viên làm quen với nếp sống tập thể, xây dựng thói quen hợp tác và tinh thần đồng đội, đồng thời lấy chứng chỉ GDANQP là điều kiện bắt buộc của bằng cử nhân.

HK1: Nhập môn

Trong học kỳ “Nhập môn nghề nghiệp” sinh viên sẽ được học và làm quen với phương pháp, công cụ học tập chuyên môn của Trường ĐHPX và các kiến thức cơ sở của ngành CNTT, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Nhập môn nghề nghiệp 3
2 Phương pháp và công cụ học tập Phú Xuân 3
3 Môi trường kinh doanh 3
4 Nguyên lý kế toán 3
5 Tiếng Anh 1 3

HK2: Hệ thống kế toán

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Kế toán tài chính 1 3
2 Kế toán tài chính 2 3
3 Marketing căn bản 3
4 Kiểm toán căn bản 3
5 Tiếng Anh 2 3  

HK3: Nghiệp vụ kế toán

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Tiếng Anh 3 3
2 Luật kế toán Việt Nam 3
3 Phần mềm kế toán và ứng dụng 3
4 Hệ thống thông tin kế toán 3
5 Chuyên đề 1: Kế toán lao động tiền lương 3  

HK4: Báo cáo kế toán

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Sử dụng công cụ Excel trong kế toán 3
2 Chuyên đề: Thực hành kế toán giá thành 3
3 Báo cáo kế toán 3
4 Chuyên đề 2: Thực hành kế toán giá thành 1 3
5 Tiếng Anh 4: Thuật ngữ kế toán 3  

HK5: Kế toán và kinh doanh

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Các chuẩn mực kế toán quốc tế 3
2 Kế toán thuế 2 3
3 Chuyên đề 3: Kế toán quản trị 3
4 Chuyên đề 4: Kiểm toán nội bộ 3
5 Tiếng Anh 5: Báo cáo kế toán 3  

HK6: Xu hướng hiện đại

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Industry trend 1: Thương mại điện tử 3
2 Industry trend 2: Ví điện tử
3
3 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3  
4 Những nguyên lý cơ bản của CN-MLN (1) 2
5 Những nguyên lý cơ bản của CN-MLN (2) 3

HK7: Tư tưởng và chính trị

TT HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
2 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 3
3 Kỹ năng phỏng vấn, tìm việc và làm việc 3

HK8: Thực tập nghề nghiệp

Đây là học kỳ sinh viên sẽ được học tập trong môi trường thực tiễn của doanh nghiệp. Ngoài việc tích lũy 15 tín chỉ chuyên môn sinh viên sẽ được làm quen với các yêu cầu của công việc thực tiễn và được hướng dẫn bởi các chuyên gia đang làm việc.

Học kỳ OJT cũng là thời điểm để sinh viên lựa chọn và bắt đầu chuẩn bị cho việc làm khóa luận tốt nghiệp với các đề tài từ thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp tiếp nhận OJT.

HK9: Khóa luận tốt nghiệp

Đây là thời gian để sinh viên tập hợp tất cả các kiến thức và kỹ năng đã tích lũy được để làm khóa luận tốt nghiệp. Từ năm 2019, 100% sinh viên Trường Đại học Phú Xuân sẽ thực hiện làm khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ trước hội đồng khóa luận của Trường. Với khóa luận tốt nghiệp, sinh viên tích lũy 10 tín chỉ chuyên môn.