Hội đồng trường
 1. Ông Đàm Quang Minh – Chủ tịch
 2. Ông Bạch Ngọc Chiến – Phó chủ tịch
 3. Ông Nguyễn Quang Bình – Phó chủ tịch
 4. Ông Nguyễn Quốc Toàn – Thành viên đại diện nhà đầu tư
 5. Ông Nguyễn Thanh Sơn – Thành viên đại diện nhà đầu tư
 6. Bà Đặng Kim Dung – Thành viên trong trường
 7. Bà Hồ Thị Hạnh Tiên – Thành viên trong trường
Ban giám hiệu
 1. TS. Đàm Quang Minh – Hiệu trưởng
 2. TS. Hồ Thị Hạnh Tiên – Phó Hiệu trưởng
 3. TS. Thân Trọng Huy – Trợ lý BGH
Các khoa chuyên môn
 1. TS. Hồ Thị Hạnh Tiên – Trưởng Khoa Ngoại ngữ & Xã hội nhân văn
 2. TS. Trần Văn Long – Trưởng Khoa Công nghệ & Kinh doanh
Các đơn vị chức năng
 1. Th.s Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng Ban dự án
 2. TS. Trần Văn Long – Trưởng phòng Đào tạo
 3. Th.s Đặng Kim Dung – Trưởng phòng Tổng hợp kiêm Kế toán trưởng
 4. TS. Phạm Hùng Hiệp – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và thực hành giáo dục
 5. CN. Huỳnh Thị Thảo – Phụ trách phòng Tư vấn và Chiêu sinh
 6. TS. Trần Hữu Trung – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng tổng hợp
Tổ chức đoàn thể
 1. TS. Thân Trọng Huy – Bí thư Đảng uỷ
 2. Th.s Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch Công đoàn Trường