SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Hội đồng trường
 1. Ông Đàm Quang Minh – Chủ tịch
 2. Ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó chủ tịch
 3. Ông Nguyễn Quốc Toàn – Thành viên
 4. Ông Bạch Ngọc Chiến – Thành viên
 5. Ông Nguyễn Quang Bình – Thành viên
 6. Bà Hồ Thị Hạnh Tiên – Thành viên
 7. Bà Đặng Kim Dung – Thành viên
Ban giám hiệu
 1. TS. Hồ Thị Hạnh Tiên – Hiệu trưởng
 2. PGS. TS. Nguyễn Tiến Đông – Phó Hiệu trưởng, phụ trách phát triển chương trình đào tạo
 3. Th.S Đặng Kim Dung – Phó Hiệu trưởng kiêm trưởng phòng Thanh tra – Khảo thí – Kiểm định chất lượng
 4. Th.S Trần Thị Thanh Hà – Trợ lý Ban giám hiệu
Các khoa chuyên môn
 1. TS. Trần Truyền Tuấn – Trưởng Khoa Ngoại ngữ & Du lịch
 2. TS. Trần Văn Long – Trưởng khoa Công nghệ & Kinh doanh
Các đơn vị chức năng
 1. TS. Trần Truyền Tuấn – Trưởng phòng Đào tạo
 2. Th.S Nguyễn Thị Thu Thủy – Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổng hợp
 3. TS. Phạm Hùng Hiệp – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và thực hành giáo dục
 4. TS. Trần Hữu Trung – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng tổng hợp, Phó Phòng Tổng hợp
 5. Th.S Bùi Thị Hiếu – Phụ trách Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiêp
 6. Th.S Nguyễn Thị Hồng Kel –  Phụ trách phòng Tuyển sinh
Tổ chức đoàn thể
 1. TS. Thân Trọng Huy – Bí thư Đảng uỷ
 2. Th.S Hoàng Quốc Hùng – Bí thư Đoàn trường
 3. Th.S Châu Thị Dung – Chủ tịch Công Đoàn