Events

Ngày hội tuyển sinh tại Quảng Nam

Posted by minh / Categories Hoạt động xã hội

Trường Đại học Phú Xuân cùng với các Trường Đại học thành viên thuộc Đại học Huế, Trường Đại học Quảng Nam và các trường cao đẳng trong địa bàn tổ chức Ngày hội tuyển sinh cho thí sinh thi đại học 2019 tại Tỉnh Quảng Nam.

Thời gian: 7:30 ngày Chủ nhật, 16/03/2019

Địa điểm: Trường THPT Trần Cao Vân, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *