Tổng hợp những tiện ích tốt nhất miễn phí trong thời gian dịch COVID

Nghệ thuật

  • Phim ảnh: Nếu bạn không đủ tiền để trả cho Netflix, bạn có thể sử dụng Tubi để thay thếhttps://bit.ly/2V9Roux luôn miễn phí
  • Nhà hát quốc gia Anh Quốc: show diễn mới vào thứ năm hàng tuần https://bit.ly/3ceKb23  miễn phí đợt COVID
  • Nhà hát New York Metropolitan Opera: show diễn hàng ngày https://bit.ly/34zHvJL miễn phí đợt COVID
  • Nhà hát ballet Bolshoi, CHLB Nga: show diễn thứ tư hàng tuần https://bit.ly/2XybU9E miễn phí đợt COVID
  • Bảo tàng miễn phí ảo trên Google https://bit.ly/2XCh6t5  luôn luôn miễn phí

Dành cho học sinh

Dành cho giáo viên

Dành cho trường học