ĐỀ ÁN 

Tổ chức kỳ thi bổ trợ bằng hình thức phỏng vấn năm 2022

Phu Xuan University

1. Mục tiêu của Đề án

Cung cấp cho thí sinh các thông tin chung và thông tin chi tiết về Kỳ thi bổ trợ (sau đây gọi tắt là Kỳ thi) của Trường Đại học Phú Xuân (ĐHPX) năm 2022, thông tin về việc sử dụng kết quả của Kỳ thi để xét tuyển vào đại học.

2. Nội dung của Đề án Thông tin chung về Trường

– Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Phú Xuân (PXU)

– Mã trường: DPX

– Địa chỉ các trụ sở:

Stt Loại trường Tên trường Location
Cơ sở đào tạo chính Trường Đại học 

Phú Xuân – Cơ sở 1

28 Nguyễn Tri Phương, 

phường Phú Nhuận, TP. Huế

Cơ sở đào tạo chính Trường Đại học 

Phú Xuân – Cơ sở 2

176 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP. Huế
Cơ sở đào tạo chính Trường Đại học 

Phú Xuân – Cơ sở 3

Đường Đặng Huy Trứ nối dài, phường An Tây, TP. Huế

– Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo: https://phuxuan.edu.vn/

– Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 0234 7306 888

– Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp:

Đường link công khai việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo: https://phuxuan.edu.vn/tuyen-dung/;

3. Thông tin về phương thức tuyển sinh sử dụng kết quả Kỳ thi bổ trợ hình thức phỏng vấn của Trường Đại học Phú Xuân

Thí sinh đăng ký xét tuyển đạt từ 16.5 điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên) thì tham gia thi bổ trợ bổ sung bằng hình thức phỏng vấn:

– Mỗi thí sinh có tối đa 15 phút để tự giới thiệu về bản thân và trả lời các câu hỏi phỏng vấn của Ban xét tuyển phỏng vấn. Ban xét tuyển phỏng vấn sẽ thực hiện phỏng vấn đối với từng thí sinh theo phiếu đánh giá do Hội đồng tuyển sinh chuẩn bị, các thành viên đánh giá cho điểm vào ô tương ứng. Kết thúc phần phỏng vấn, các thành viên phỏng vấn sẽ cộng điểm của thí sinh đạt được và ký xác nhận vào phiếu đánh giá;

– Điểm cộng xét tuyển phỏng vấn của thí sinh là điểm trung bình cộng của các thành viên tham gia đánh giá, làm tròn đến 1 chữ số thập phân;

– Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) của 02 học kỳ năm học lớp 11 hoặc học kỳ I năm học lớp 12 hoặc của 02 học kỳ năm học lớp 12. Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (kể cả điểm ưu tiên, điểm phỏng vấn nếu có) đạt từ 18 điểm trở lên cho tất cả các ngành.

Chi tiết: Tại đây.

  • Thông báo phỏng vấn đợt 1: Tại đây.
  • Thông báo phỏng vấn đợt 2: Here