ĐOÀN THANH NIÊN

Từ khi thành lập đến nay, Đoàn Thanh Niên Trường Đại học Phú Xuân đã trải qua 03 nhiệm kì với nhiều thành tích quan trọng, đặc biệt Đoàn trường luôn là một trong số các đơn vị có phong trào sinh viên, đoàn viên sôi nổi, thiết thực hiệu quả nhất của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế với các hoạt động phù hợp với thế mạnh của trường: hoạt động tình nguyện, hoạt động cộng đồng; hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học và các hoạt động mang tính đặc thù về chính trị tư tưởng.

Chức năng, nhiệm vụ được giao

  • Thực hiện nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn Thanh niên, là tổ chức Đoàn trong Trường Đại học Phú Xuân, dưới sự chỉ đạo sâu sát, trực tiếp và toàn diện của Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường và Đoàn cấp trên, Đoàn trường Đại học Phú Xuân đã tạo môi trường rèn luyện và định hướng hoạt động, chính trị cho sinh viên trường, đồng thời đưa sinh viên tham gia các hoạt động xã hội góp sức vì sự phát triển của cộng đồng, của đất nước.
  • Đoàn trường là nòng cốt chính trị và phối hợp với Hội Sinh viên trường tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của sinh viên, thông qua đó tổ chức Đoàn ngày càng lớn mạnh và có uy tín hơn đối với đoàn viên, sinh viên, góp phần quan trọng trong việc phát triển nhà trường.

Cơ cấu tổ chức

  • Đoàn trường Đại học Phú Xuân được tổ chức theo mô hình 3 cấp bộ Đoàn hoàn chỉnh từ năm 2003 bao gồm: Ban Chấp hành Đoàn trường, các Liên chi Đoàn khoa/ Chi đoàn bộ môn, cán bộ trẻ và chi Đoàn các lớp.
  • Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Phú Xuân đã được khen tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các đơn vị: Bằng khen của Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế năm 2011, Giấy khen của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên từ năm 2005 đến 2011…
  • Liên hệ:
    – Văn phòng: Văn phòng Đoàn, cơ sở 2 – 176 Trần Phú, Huế.
    – Điện thoại: 0234.3.931352