Ngành Kinh tế quốc tế hiện đang là một trong những ngành học “hot” ở nước ta. Nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành này là luôn cần thiết. Vì vậy, cơ hội việc làm của sinh viên ngành Kinh tế quốc tế cũng rộng mở. Thế mạnh của ngành Kinh tế quốc tế tại Trường Đại học Phú Xuân: quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp, sự tham gia của giảng viên doanh nghiệp, đặc biệt sinh viên có 1 năm học tiếng Nhật.

Cử nhân ngành Kinh tế quốc tế làm gì? Ở đâu?

Cử nhân ngành kinh tế quốc tế có thể làm các công việc đa dạng: Nhân viên kinh doanh; Nhân viên quản trị chuỗi cung ứng; Nhân viên kinh doanh cước tàu biển, hàng không; Nhân viên phân tích và dự báo kinh tế xã hội; Nhân viên xúc tiến thương mại; Làm cán bộ giảng dạy ở các trường đại học và cao đẳng

Với những vị trí việc làm trên, sinh viên kinh tế quốc tế có thể làm việc tại: Các công ty nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh tế quốc tế; Bộ công thương, Sở công thương, Sở kế hoạch đầu tư, cơ quan xúc tiến thương mại; Các viện và trung tâm nghiên cứu quốc tế; Các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, các công ty vận tải quốc tế; Bộ phận thanh toán quốc tế trong các ngân hàng thương mại và công ty đa quốc gia

Ai có thể học ngành Kinh tế quốc tế?

Kinh tế quốc tế là ngành học đòi hỏi các thí sinh: có yêu thích nghiên cứu kinh tế, yêu thích ngoại ngữ, có tính tích cực xã hội cao; có khả năng giao tiếp;….