12 Th3 2018

Đại học Phú Xuân tham dự Phiên chợ việc làm

Đại học Phú Xuân sẽ tham gia Phiên chợ việc làm ngày 5/12 tại Sàn giao dịch việc làm số 12 Phan Châu Trinh, TP. Huế. Chương trình này được tổ

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân

17 Th12 2018

Kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019

Trường Đại học Phú Xuân công bố “Kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019” dành cho sinh viên các khóa K13, K14, k15 và K16, được

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân