21 Th11 2018

Hình thức đào tạo tín chỉ ở trường đại học

Đào tạo theo tín chỉ là điều sinh viên Trường Đại học Phú Xuân đã quen thuộc. Nhưng các bạn tân sinh viên vừa bước chân vào giảng đường đại học

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân

08 Th1 2018

Những điều bạn nên làm trước khi tốt nghiệp

“Hãy sống như không có ai đang nhìn ngó bạn” là thông điệp Robert Nicholson gửi gắm đến các sinh viên về một trong những khoảng thời

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân