08 Th9 2018

Cơ hội nào cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh?

Phạm vi ứng dụng của ngôn ngữ này trên thế giới chưa bao giờ bị giới hạn, cơ hội nghề nghiệp của các cử nhân tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh ngày

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân

08 Th9 2018

Học Ngôn ngữ Trung Quốc ở đâu tốt nhất?

Ngôn ngữ Trung Quốc là một trong những ngành hot nhất hiện nay. Bên cạnh những ảnh hưởng của khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa của Trung Quốc

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân

08 Th8 2018

3 lý do nên chọn ngành Việt Nam học

Xuất hiện tại Việt Nam vào những năm 2001 - 2002, sau gần 8 năm ngành Việt Nam học đã có mặt ở 76 trường đại học và cao đẳng trên cả nước.

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân