17 Th12 2018

Trường THPT Hướng Hóa

Trường THPT Hướng Hóa là đơn vị giáo dục của huyện Hướng Hóa, một huyện miền núi phía tây của tỉnh Quảng Trị.

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân

17 Th12 2018

Trường THPT Cửa Tùng

Ngày 20 tháng 9 năm học 2013- 2014  trường THPT Cửa Tùng tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập.

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân

17 Th12 2018

Trường THPT Vĩnh Định

Ngày 12 tháng 9 năm 2003, Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Trị ký quyết định số 1936/2003 QĐ-UB thành lập trường.

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân

17 Th12 2018

Trường THPT Triệu Phong

Đứng cạnh con sông Bồ Bản, trường THPT Triệu Phong phục vụ việc học tập cho học sinh chủ yếu ở 8 xã.

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân