11 Th12 2018

Công ty cổ phần phần mềm quốc tế 3S

Được thành lập năm 2012, Công ty cổ phần phần mềm quốc tế 3S hiện có khoảng 100 nhân viên, với 2 trụ sở chính tọa lạc tại Hà Nội và Đà Nẵng.

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân

11 Th12 2018

Công ty TNHH Axon Active Viet Nam

Axon Active Việt Nam (AAVN) là một trong những công ty đi tiên phong trong lĩnh vực phát triển và kiểm thử phần mềm theo mô hình ODC và OTC dựa

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân

11 Th12 2018

Công ty cổ phần NAL Việt Nam

Được thành lập năm 2013, Nal Việt Nam là công ty chuyên phát triển phần mềm, đào tạo kỹ sư chất lượng, nghiên cứu và phát triển sản phẩm dịch vụ

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân

11 Th12 2018

Công ty TNHH Rikkeisoft

Công ty TNHH Rikkeisoft là một trong những doanh nghiệp IT hàng đầu Việt Nam được thành lập vào năm 2012.

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân

  • 1
  • 2