16 Th8 2018

HỌC PHÍ

HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN CÁC KHÓA HIỆN TẠI (K13, K14, K15) Tất cả các sinh viên hiện nay (khoá 13, 14, 15) sẽ được áp dụng mức học phí cũ (theo QĐ

Xem thêm

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân

16 Th8 2018

HỌC BỔNG

Trường Đại học Phú Xuân thông báo quy định học bổng – ưu đãi cho sinh viên hệ đại học chính quy năm 2018. Thí sinh được cấp học bổng và

Xem thêm

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân