Bằng cấp Cử nhân
Hệ đào tạo Chính quy Tập trung, toàn thời gian
Học phí/Lệ phí
Phí nhập học 3,500,000 Nộp một lần
Học phí (theo học kỳ) 800.000đ/tín chỉ Nộp trước khi bắt đầu học kỳ
Thời gian nhập học
Tháng 8 hàng năm Chính khóa
Tháng 10 hàng năm Đợt bổ sung
Tháng 4 hàng năm Chuyển trường, chuyển ngành, trao đổi sinh viên
Thời gian đào tạo
Số học kỳ 9 học kỳ Có 1 học kỳ thực tập doanh nghiệp  (OJT)
Tổng thời gian 3,5 năm
Địa điểm học tập
Địa điểm học Trường Đại học Phú Xuân Huế, Việt Nam
Thực tập doanh nghiệp Toàn quốc Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, Tp HCM
Ngành Công nghệ thông tin

Nhóm ngành cung cấp cho sinh viên cơ hội học tập và làm việc trong lĩnh vực: Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông. Sinh viên có thể lựa chọn các lĩnh vực ứng dụng và nghiên cứu chuyên sâu như: Công nghệ phần mềm; Lập trình ứng dụng; Xử lý và quản trị dữ liệu; Hệ thống thông tin; An toàn thông tin; Phát triển ứng dụng di động; Hệ thống nhúng; Giải pháp mạng vạn vật (giải pháp IoT).

 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
 • Trúng tuyển vào Trường Đại học Phú Xuân theo diện xét tuyển học bạ THPT hoặc xét điểm thi THPT Quốc gia 2018.

Học kỳ 1: Nhập môn

Nhập môn nghề nghiệp

 • Tuần định hướng
 • Tổng quan về ngành Công nghệ thông tin
 • Phương pháp và môi trường đào tạo Phú Xuân
 • Công cụ học tập
 • Yêu cầu của ngành công nghiệp, tiêu chuẩn đạo đức và tác phong nghề nghiệp
 • Các kỹ năng cần thiết phục vụ học tập
 • Làm quen và tìm hiểu về các doanh nghiệp CNTT

Nhập môn chuyên ngành

 • Máy tính và khoa học máy tính
 • Mạng máy tính
 • Cơ sở toán học & thuật toán
 • Cơ sở lập trình với JS & scratch
 • Thông tin & dữ liệu
 • Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (1)

Học kỳ 2: Web và Internet

 • Internet & công nghệ web
 • Phát triển lập trình web font-end
 • Hệ quản trị CSDL và ngôn ngữ SQL
 • Lập trình web back-end mà mô hình MVC
 • Dự án sản phẩm sinh viên (1)
 • TACN (1): Cơ sở

Học kỳ 3: Công nghệ Java

 • Nền tảng và công cụ Java
 • Lập trình hướng đối tượng với Java Core
 • Java Desktop & ứng dụng doanh nghiệp
 • J2EE và JSP
 • Java framework
 • Dự án sản phẩm sinh viên (2)
 • TACN (2): thuật ngữ CNTT

Học kỳ 4: Quy trình sản xuất & dự án CNTT

 • Quy trình sản xuất phần mềm (chung)
 • Quản lý dự án Công nghệ thông tin (chung)
 • Phân tích yêu cầu người sử dụng
 • Thiết kế hệ thống
 • Thiết kế giao diện
 • Dự án sản phẩm sinh viên (3)
 • TACN (3): Giao tiếp trong dự án

Học kỳ 5-6: Công nghệ mới & chuyên sâu

Chuyên ngành hẹp (sinh viên chọn 1 trong các chuyên ngành hẹp)

 • Phát triển hệ thống ứng dụng với .NET
 • Giải pháp IoT và ứng dụng di động
 • Các hệ thống nhúng (embedded system)
 • Python/Node.js/Ruby

Các môn học chung

 • Học và thi ít nhất 01 chứng chỉ nghề nghiệp chuyên sâu
 • Dự án sản phẩm sinh viên (4)
 • TACN (4): Đọc hiểu yêu cầu NSD

Học kỳ 7-9: Định hướng tốt nghiệp, đồ án, thực tập

 • Định hướng đề tài tốt nghiệp & NCKH
 • Chính trị, tư tưởng (học kỳ 7)
 • Thực tập doanh nghiệp (học kỳ 8)
 • Hoàn thành đồ án tốt nghiệp và bảo vệ (học kỳ 9)
 • Việc làm/định hướng học tập tiếp theo

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các vị trí cụ thể:

 • Lập trình viên phát triển ứng dụng;
 • Kỹ sư hệ thống phần mềm ;
 • Kỹ sư kiểm thử phần mềm;
 • Kỹ sư chất lượng phần mềm;
 • Kỹ sư quy trình sản xuất phần mềm;
 • Quản lý viên dự án phần mềm và CNTT;
 • Chuyên viên phân tích nghiệp vụ;
 • Chuyên viên phân tích, thiết kế hệ thống thông tin;
 • Chuyên viên phân tích, thiết kế dữ liệu;
 • Quản trị viên các hệ cơ sở dữ liệu.

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân