Tin tức

Tập huấn kỹ năng tìm kiếm việc làm và phỏng vấn tuyển dụng

Sáng ngày 18/06/2020, trường Đại học Phú Xuân đã phối hợp với các doanh nghiệp liên kết tổ chức “Buổi tập huấn kỹ năng tìm kiếm việc làm và phỏng vấn tuyển dụng” dành cho sinh viên năm 2020. Đến tham dự buổi tập huấn này gồm có : Võ Ca Dao – Giám đốc […]

Read More…

Tuyển dụng Thành viên tư vấn dự án (Youth Advisory Panel member(s))

Giới thiệu về dự án Dự án nghiên cứu: “Nâng cao vị thế, năng lực cho sinh viên dân tộc thiểu số ở Việt Nam để định hướng lại công việc phù hợp trong tương lai” (Re-WORK ) do Viện Hàn Lâm Anh Quốc tài trợ thực hiện từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2021. Mục […]

Read More…

Tuyển dụng vị trí Điều tra viên khảo sát định lượng (Youth Researcher)

Giới thiệu về dự án Dự án nghiên cứu: “Nâng cao vị thế, năng lực cho sinh viên dân tộc thiểu số ở Việt Nam để định hướng lại công việc phù hợp trong tương lai” (Re-WORK ) do Viện Hàn Lâm Anh Quốc tài trợ thực hiện từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2021. Mục […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with