07 Th9 2018

Trường Đại học Phú Xuân có Hiệu trưởng mới

(Báo Thừa Thiên Huế). Ngày 8/7/2018, Trường Đại học (ĐH) Phú Xuân đã tổ chức ra mắt Ban lãnh đạo mới và phát động chuỗi sự kiện 15 năm thành lập.

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân

12 Th4 2018

Open Library – thư viện mở cho cộng đồng

Open Library – thư viện mở không chỉ dành cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Phú Xuân mà còn dành cho cộng đồng nói

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân