Tin tức

Thông báo thi Lần 2 – Đợt 1 – Học kỳ FALL năm học 2022-2023 dành cho sinh viên Khóa K19 và K18

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần học kỳ FALL – Lần 2 – Đợt 1 năm học 2022-2023 dành cho sinh viên Khóa K19 và K18. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n0w5TG72ewMoQZwJ8JpbI9W8nDAmznce/edit?usp=sharing&ouid=106558291419088764133&rtpof=true&sd=true […]

Read More…

Công ty TMA Solutions Bình Định (TMA Bình Định) thông báo thực tập

Công ty TMA Solutions Bình Định (TMA Bình Định) thông báo thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 1/2023. Quyền lợi khi thực tập tại TMA Bình Định: – Cơ hội ký hợp đồng part-time có lương. – Được hướng dẫn trực tiếp bởi Chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm. – Được đào tạo […]

Read More…

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – THÁNG 10

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN Tháng 10/2022    Hiện tại, Trung tâm Tin học iTD – Trường Đại học Phú Xuân thường xuyên tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản vào các ngày thứ bảy và chủ nhật […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with