Tin tức

HỌC BỔNG

Trường Đại học Phú Xuân thông báo quy định học bổng – ưu đãi cho sinh viên hệ đại học chính quy năm 2018. Thí sinh được cấp học bổng và nhận ưu đãi của Trường Đại học Phú Xuân khi nhập học nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau:  Mức học bổng/ ưu đãi Tiêu […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with