Tin tức

Điều chỉnh ngày gặp mặt đầu Xuân Ất Mùi 2015

Đại học Phú Xuân – Thông báo điều chỉnh ngày gặp mặt đầu Xuân Ất Mùi 2015 Theo lịch đã thông báo, trường sẽ tổ chức gặp mặt đầu xuân Ất Mùi – 2015 vào ngày Thứ Bảy (28/02/2015). Nhưng theo kế hoạch hoạt động năm 2015, ngày 07/3/2015 Công đoàn sẽ tổ chức sinh […]

Read More…

Thông báo v/v điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Ất Mùi 2015

Đại học Phú Xuân – Thông báo điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Ất Mùi 2015 Theo Thông báo số 13/TB/DPX-TCHC ngày 15/01/2015 thì CB, GV, NV được nghỉ Tết Ất Mùi 2015 đến ngày 28/02/2015 (tức Mồng 10 Tết). Nay, Hiệu trưởng điều chỉnh lại lịch nghỉ của CB, NV hành chính đến hết […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with