Tin tức

Thông báo thi lấy chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ

Đại học Phú Xuân – Thông báo thi lấy chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ năm 2014 – 2015 TIN HỌC ỨNG DỤNG Học phí 1 Tin A 200.000đ 2 Tin B 250.000đ 3 Kế toán máy 200.000đ NGOẠI NGỮ   1 Chứng chỉ A 200.000đ 2 Chứng chỉ B 250.000đ 3 Chứng chỉ C […]

Read More…

Tuyển sinh Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch năm 2014

Nhằm đa dạng về cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên và đáp ứng yêu cầu của ngành du lịch , Trường ĐH Phú Xuân mở lớp đào tạo và cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch”. * Đối tượng: Tất cả Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang theo học […]

Read More…

Lịch thi kết thúc học phần HK 1 (2014 – 2015) – Lần 1 – Khóa 12

Đại học Phú Xuân – Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ 1 (2014 – 2015) – Lần 1 – Khoá 12 Xem đầy đủ lịch thi (Bao gồm 03 trang) : Bấm tại đây để xem ______________________________________ Chú ý: 1. Địa điểm thi: Cơ sở 2, 176 Trần Phú – Tp. Huế.. 2. Thời gian bắt […]

Read More…

Mẫu đơn xin thi, thi lại, xét công nhận tốt nghiệp năm 2015 (dành cho SV các khóa năm 2013 , 2014)

Đại học Phú Xuân – Mẫu đơn xin thi, thi lại, xét công nhận tốt nghiệp năm 2015 (dành cho SV các khóa năm 2013 , 2014) 1. Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp khóa năm 2015 (Bao gồm 01 trang): Bấm tại đây để xem và tải về (Dành cho SV hỏng trong kỳ thi TN […]

Read More…

Kế hoạch thời gian của khối sinh viên Khóa IX Hệ đại học và Khóa X hệ cao đẳng

Đại học Phú Xuân thông báo kế hoạch thời gian của khối sinh viên khoá IX hệ đại học và Khoá X hệ cao đẳng (Khối sắp tốt nghiệp, từ ngày 12/01/2015 đến ngày 28/6/2015) (Cụ thể hóa thêm trên cơ sở Kế hoạch dạy và học năm học 2014 – 2015 đã duyệt) Số […]

Read More…

Thông báo về việc làm lý lịch của giảng viên Đại học Phú Xuân

Căn cứ thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kê khai lý lịch khoa học. Để có cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ mở mã ngành đào tạo, hồ sơ phân công giảng dạy, chiến lược đào tạo giảng viên và thực hiện Quyết định 171/2013/QĐ-DPX ngày […]

Read More…

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 (NH: 2014 – 2015) – Lần 1 – Khóa 10

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 (NH: 2014 – 2015) – Lần 1 – Khóa 10. Xem đầy đủ lịch thi (Bao gồm 04 trang) : Bấm tại đây để xem ____________________________________ Chú ý: 1. Địa điểm thi: Cơ sở 2, 176 Trần Phú – Tp. Huế.. 2. Thời gian bắt đầu thi (mở đề): […]

Read More…

RẤT NHIỀU MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT HOẶC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

Hãy liên hệ sớm để nhận thông tin về học bổng!

Copyright © 2020 Trường Đại học Phú Xuân - All rights reserved
Developed by 3S Hue Intersoft Co., LTD with